Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

Jelen Adatvédelmi és Jogi Nyilatkozat a NILAN Légtechnika Kft. által üzemeltetett, http://www.nilan.hu/ internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weblap) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit, jogi, adatvédelmi irányelveit, szabályait tartalmazza.

A Weblapon található valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a NILAN Légtechnika Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. (Kivéve más személy vagy cég tulajdonában álló, de általa engedélyezett tartalom) Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos a NILAN Légtechnika Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket vonhat maga után.

A Weblapon található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a NILAN Légtechnika Kft hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.

A Weblapon található adatok, leírások, árlisták nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek.

A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető webes tartalom a Weblap vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja.

A Weblap Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

A Weblap által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weblap jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weblap jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

A Weblap üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Weblap üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Weblap szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Weblap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat ( linkeket ), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Weblap csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Weblap ingyenesen, mindenféle hivatalos adat megadása nélkül látogatható. A honlap Ajánlatkérés és Hibabejelentés részének használatához azonban szükséges néhány személyes jellegű adat és információ megadása. Az adatokat és információkat csakis a NILAN Légtechnika Kft. használja és kezeli, azt jogosulatlan félnek nem adja át. A NILAN Légtechnika Kft, mint ezen személyes adatok kezelője, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mindenkor hatályos törvény előírásait betartva kezeli és tartja nyilván a megadott személyes adatait. A NILAN Légtechnika Kft. kizárólag azokat az adatokat tartja nyilván, melyekre a magánszemély, vagy cég előzetesen felhatalmazást ad, illetve, melyek egyes funkciókhoz szükségesek.

A Felhasználó bármikor meghatározhatja adatai azon körét, melyek nyilvánosságra hozatalát, a Weblapon történő elhelyezését, harmadik személy részére történő kiadását megtiltja. A NILAN Légtechnika Kft. ezen adatokat semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára. A megadott személyes adatok biztonságos tárolását, kezelését a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésről szóló 1998. év VI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint végezzük.

A NILAN Légtechnika Kft. által létrehozott „NILAN Klub” tagjai a belépéssel hozzájárulnak adataik nyíltabb kezeléséhez, de előzetes hozzájárulásuk nélkül harmadik fél számára csak nevük, telefonszámuk és készülékük típusa adható meg.

Kiegészítő szolgáltatások vagy nem a NILAN termékkörébe tartozó áruk árazásához szükséges néha harmadik fél bevonása (szolgáltató, forgalmazó, szakértő, szerelő stb.) mely harmadik fél számára szintén adat, információ vagy dokumentum átadása szükséges, melyek átadásához az adatok dokumentumok birtokosa ezen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul. (pl.: tervdokumentáció, energetikai számítás, stb.)

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaival, kérjük, forduljon a NILAN Légtechnika Kft. adatvédelmi felelőséhez.

Pintér Attila: 06703854688, pinter.attila@nilan.hu